ประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการ ในงาน NorthernIndustrial Supply Chain Logistics Forum 2017 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ งานประชุมด้านโลจิสติกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน มากกว่า 200 คน
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการ ในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร งานประชุมด้านโลจิสติกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงาน มากกว่า 500 คน
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการ ในงาน TILOG-LOGISTIX ภายใต้แนวคิด "ASEAN+6 Connectivity for Sustainable Growth" ในวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร งานประชุมและแสดงสินค้าด้านโลจิสติกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงาน มากกว่า 2,000 คน
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการ ในงาน IE Network Conference 2017 (Industry 4.0) ในวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ IE Network Conference 2017 (Industry 4.0) งานประชุมด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงาน มากกว่า 400 คน
โครงการ "สร้างเขือข่ายเพื่อการเพิ่มผลิตภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่
งาน Entaneer Fair ศ. 3 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในงาน Entaneer Fair คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Work Shop
งานสัมมนาโครงการ Benchmarking ครั้งที่ 7 Work shop ณ กพร. จำนวน 80 ท่าน
งานสัมมนาโครงการ Benchmarking ครั้งที่ 6 Work shop ภาคเหนือ ณ แกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท จ.ลำพูน จำนวน 30 ท่าน
งานสัมมนาโครงการ Benchmarking ครั้งที่ 5 Work shop ณ กพร. จำนวน 60 ท่าน
งานสัมมนาโครงการ Benchmarking ครั้งที่ 4 Work shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพันล้านรีสอร์ท จ.หนองคาย จำนวน 15 ท่าน
งานสัมมนาโครงการ Benchmarking ครั้งที่ 3 Work shop ณ กพร. จำนวน 22 ท่าน
งานสัมมนาโครงการ Benchmarking ครั้งที่ 2 Work shop ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จำนวน 30 ท่าน
งานสัมมนาโครงการ Benchmarking ครั้งที่ 1 Work shop ภาคกลาง ณ สสท. จำนวน 36 ท่าน
การประชุม (Focus Group)
ทีมวิจัยได้ทำการนำเสนอผลการประชุมหารือเกี่ยวกับรายละเอียดตัวชี้วัด ที่ได้ดำเนินการร่วมกับทีม รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับรายละเอียดตัวชี้วัด ร่วมกับทีม รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ทีมวิจัยได้ทำการหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงานและเจ้าหน้าที่จากสำนักโลจิสติกส์